อ่านค่ายอ่านรี้ดแคมป์

จนถึงตอนนี้ อ่านค่ายอ่านรี้ดแคมป์ได้ว่าอะไรบ้าง เก็ท ไม่เก็ท อยากให้มีอันนั้น อยากปันอันนี้

เขียนความคิดเกี่ยวกับค่ายอ่านรี้ดแคมป์ของคุณ อย่างที่คุณอยากให้มันเป็น ลงที่บล็อกของคุณ แล้วลิงก์กลับมาหาบล็อกค่ายอ่านรี้ดแคมป์แห่งนี้ ที่ http://culturelab.in.th/readcamp/

เราจะคุยกัน — เพราะค่ายอ่านรี้ดแคมป์ไม่ใช่แค่งานวันเดียว แต่เป็นกิจกรรมและกระบวนการต่อเนื่องทั้งหมด :)

* ReadCamp หรือ รี้ดแคมป์ ในภาษาไทย ไม่ได้จัดโดยหรือเกี่ยวข้องกับ วารสารอ่าน แต่อย่างใด — และเพื่อกันความสับสน เราจะไม่ใช้ชื่อ ‘ค่ายอ่าน’

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*