เทราสเฟียร์ : เมื่อ ซุนยัตเซ็น และ วิกเตอร์ อูโก เป็นนักบุญ

เมื่อดร.ซุนยัตเซ็นและวิกเตอร์ อูโกเป็นนักบุญ นี่คือศาสนาแบบที่เราคุ้นเคยรึเปล่า ? … หรือเราจะไม่เรียกลัทธิความเชื่อนี้ว่าศาสนา เพียงเพราะเราไม่คุ้นเคยกับมัน ? ‘เทราสเฟียร์ เอล เซราฟีเตอร์’ บล็อกเกอร์ผู้ ‘จักเป็นศัตรูกับการพิสูจน์เทียมเท็จตลอดกาล’ บล็อกถึงศาสนา ‘จ๋าว ได่’

เมื่อดร.ซุนยัตเซ็นและวิกเตอร์ อูโกเป็นนักบุญ

WARNING !!! เนื้อหาต่อไปนี้พาดพิงศาสนาและความเชื่อหลายศาสนา ขอให้อ่านด้วยความระมัดระวังและใช้วิจารณญาณ
หากรู้สึกว่าล่วงเกินหรือละเมิดศรัทธาความเชื่อใด ๆ ขอให้ปิดหน้าจอนี้ แต่ความจริงก็ยังมีอยู่

สงครามศาสนา?
พระเจ้าเลือกศาสดาพระองค์เดียว?
มีเทพหรือไม่มี?
คนจะตีกันตายเพราะคำถามเหล่านี้มาก็มาก ลองดูว่าถ้าเอาความเชื่อทางศาสนาต่าง ๆ มารวมกันแล้วเราจะได้อะไรออกมา

ศาสนาหนึ่งในเวียตนามประมวลคำสอนของศาสนาหลัก ๆ ในโลกนี้เพื่อสร้างสันติสุข ความรัก และความเข้าใจระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า
ด้วยการนำแนวคิดและคัมภีร์ของศาสนาอื่น ๆ มาผสมผสานกัน
จนออกมาเป็น ศาสนา Cao Dai จ๋าว ได่

สัญลักษณ์ดวงตาพระเนตรสอดส่องของศาสนาจ๋าวได่
สัญลักษณ์ดวงตาพระเนตรสอดส่องของศาสนาจ๋าวได่

จ๋าวได่ มาจากไหน?
นักปรัชญาชาวเวียตนาม 4 คนช่วงทศวรรษ 1920
ได้ศึกษาหลักธรรมของศาสนาหลักในเวียตนาม ซึ่งได้แก่ ขงจื๊อ เต๋า
พุทธมหายาน และคริสต์คาธอลิก แล้วประมวลหลักความเชื่อมาประกาศว่า
ตนเองพบความจริงของโลกผ่านการไขแสดงของพระเจ้า
จ๋าวได่ (เจ้าผู้เป็นใหญ่สูงสุด) แล้วเผยแผ่เป็นศาสนาในปี 1926

จ๋าวได่ เชื่ออะไร?
คัมภีร์จ๋าวได่ทั้งสามสั่งสอนว่า ก่อนที่พระผู้เป็นเจ้าจะบังเกิด มีเต๋าดำรงอยู่
เต๋าบันดาลให้เกิดบิ๊กแบง หลังจากบิ๊กแบงจบพระเจ้าจึงบังเกิด
พระเจ้าทรงสร้างหยินและหยาง และทรงสร้างโลกและจักรวาล
จากนั้นพระเจ้าแบ่งพระกายเป็นภาคชายครองหยางและหญิงครองหยิน
ภาคชายของพระเจ้าคือพระเจ้าของศาสนาอับราฮัม(ยูดาย คริสต์ อิสลาม)
ร่างหญิงของพระเจ้าคือพระโพธิสัตว์ที่จะจำแลงพระองค์ลงมาเป็นพระพุทธเจ้าตาม
ยุคต่าง ๆ

หนังสือคำสอนจ๋าวได่
หนังสือคำสอนจ๋าวได่

หลักปฏิบัติของจ๋าวได่เป็นอย่างไร?
จ๋าวได่ ถือหลักปฏิบัติของขงจื๊อ เต๋า พุทธ และคริสต์ โดยแบ่งออกเป็นหลักสามอย่างคือ

1. หลักพุทธะ เป็นหลักที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากวัฏสงสารคืนสู่สภาวะเต๋า (งงป่าว)

2. หลักปราชญะ เป็นหลักของศาสดาองค์ต่าง ๆ คือ ขงจื๊อ เล่าจื๊อ พระคริสต์
โดยให้สาวกนับถือบรรพบุรุษและนับถืออาวุโสแบบขงจื๊อ
ละทิ้งฐานันดรยศและทรัพย์สินแบบเล่าจื๊อ
และให้ความรักความเมตตาแก่ทุกคนแบบพระคริสต์

3. หลักนักบุญ เป็นหลักปรัชญาและการดำรงชีวิตของนักบุญประจำศาสนา 3 องค์ อันได้แก่
- ดร.ซุนยัตเซ็น นักปฏิวัติล้มระบอบจักรพรรดิของจีนในการปฏิวัติซินไห่
แนวคิดหลักคือซานหมินจูอี้ (ลัทธิไตรราษฎร์) ที่สนับสนุนชาตินิยม สังคมนิยม และประชาธิปไตย
- วิกเตอร์ อูโก นักเขียนชาวฝรั่งเศส ผู้เขียน Le Miserables และ The Hunchback of Notredame
แนวคิดหลักคือสิทธิมนุษยชน
- เหงียน บินห์ เคียม ข้าราชการ นักปราชญ์ กวี และโหรชาวเวียตนามยุคศตวรรษที่ 16
แนวคิดหลักคือมนุษย์สามารถรู้อนาคตเองได้
(ผู้นับถือจ๋าวได่เหมาไปเองว่าท่านเหล่านี้เป็นนักบุญ ซึ่งท่านมิได้ทราบหรือเกี่ยวข้องกับศาสนานี้โดยตรงแต่อย่างใด)

สามนักบุญจ๋าวได่
สามนักบุญจ๋าวได่

ศาสนิกมีพิธีกรรมและนักบวชไหม?
จ๋าวได่จัดการปกครองสงฆ์ในรูปแบบเดียวกับคริสตศาสนาโรมันคาธอลิก มีวังพระสันตะปาปา พระคาร์ดินัล บิช็อป เช่นเดียวกัน
มหาวิหารและวังพระสันตะปาปาอยู่ที่เมือง เตือยนินห์ เวียตนามใต้

มหาวิหารจ๋าวได่
มหาวิหารจ๋าวได่

ปัจจุบันมีผู้นับถือศาสนาจ๋าวได่อยู่ประมาณ 8 ล้านคนทั่วเวียตนาม

มีศูนย์เผยแผ่ศาสนาที่ซิดนีย์ นิวยอร์ก และส่งศาสนทูตไปเผยแผ่ตามประเทศต่าง ๆ

…………………………………………………………………………..

ความเชื่อของผู้อื่นไม่ใช่เรื่องไร้สาระ
ลองมองย้อนกลับมา แล้วเปรียบเทียบดูกับความเชื่อของเรา
สิ่งที่เราเชื่อ อาจไม่ต่างจากความเชื่อของเขาเลยก็ได้

…………………………………………………………………………..

ที่มา
http://www.caodai.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Cao_Dai


ที่มา – เทราสเฟียร์ เอล เซราฟีเตอร์, เมื่อดร.ซุนยัตเซ็นและวิกเตอร์ อูโกเป็นนักบุญ, Terasphere’s Library, 15 พฤศจิกายน 2551

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*