lerrutai : ฉลากอาหาร

ของรอบ ๆ ตัวที่ผ่านตาทุกวัน จนลืมมอง ก็มีเรื่องน่าสนใจอยู่

บล็อกสั้น ๆ ตั้งข้อสังเกตเรื่องสัญลักษณ์บนฉลากสินค้าอาหารการกิน โดย lerrutai

One Comment

  1. noomz
    Posted November 24, 2008 at 01:36 | Permalink

    ดีครับ รูปโปรไฟล์เจ้าของบล๊อกน่ารักครับ ;p

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*