Monthly Archives: January 2009

[2 ก.พ.] บรรยายพิเศษ "ภาษากับการเมือง"

ข่าวมาฝากอีกแล้ว ในโอกาสที่ อ.ธีรยุทธ บุญมี ออกหนังสือใหม่สองเล่ม คือ “มิเชล ฟูโกต์” และ “การปฏิวัติสัญศาสตร์ของโซซูร์ เส้นทางสู่โพสต์โมเดอร์นิสม์” ก็จะมีการบรรยายพิเศษวันที่ 2 ก.พ. นี้ครับ ที่คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ใครสนใจก็เชิญนะครับ —- ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ภาษากับการเมือง” โดย ธีรยุทธ บุญมี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ห้อง 301 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

[4,11,17 ก.พ.] เสวนา "อ่านความเป็นไทยในวัฒนธรรมการสร้างสรรค์"

มีข่าวมาฝากครับ จากเว็บวารสารอ่าน เดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ มีเสวนาน่าสนใจมาก ๆ ลองหาเวลาไปดูนะครับ จัดในเมืองนี้เอง ใกล้ ๆ สนามหลวง —- ขอเชิญร่วมฟังซีรีย์เสวนา: อ่านความเป็นไทยในวัฒนธรรมการสร้างสรรค์ ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร ร่วมกับ วารสาร “อ่าน” ขอเชิญร่วมฟังซีรีย์เสวนา อ่านความเป็นไทยในวัฒนธรรมการสร้างสรรค์ “ความเป็นไทย” เป็นประเด็นสำคัญของวงวิชาการด้านการออกแบบในสังคมไทย คนทั่วไปต่างคาดหวังว่า งานสร้างสรรค์ที่คิดขึ้นโดย “นักออกแบบไทย” ควรจะต้องมี “ความเป็นไทย” เป็นองค์ประกอบเสมอ อย่างไรก็ตาม แม้สังคมจะสนใจเรื่องการสร้างความเป็นไทย แต่น่าแปลกที่การทำความเข้าใจอย่างจริงจังกลับมีปริมาณไม่มากนัก และที่มีอยู่ก็เป็นเพียงความพยายามหา “ความเป็นไทยสำเร็จรูป” เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำงานออกแบบอย่างฉาบฉวยมากกว่าที่จะศึกษาอย่างวิพากษ์วิจารณ์ ซีรีย์เสวนา “อ่านความเป็นไทยในวัฒนธรรมการสร้างสรรค์” เป็นความพยายามหนึ่งที่จะเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว โดยหวังจะเป็นเวทีที่กระตุ้นการมองอย่างลึกซึ้งและรู้เท่าทัน “ความเป็นไทย” ที่ดกดื่นและฉาบฉวยอยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน ครั้งที่ 1: พุธที่ 4 ก.พ. 52 ความเป็นไทย: ทุนทางวัฒนธรรม มูลค่าเพิ่มในงานออกแบบ? กิตติรัตน์ ปิติพาณิช – ผอ.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบ TCDC [...]