[4,11,17 ก.พ.] เสวนา "อ่านความเป็นไทยในวัฒนธรรมการสร้างสรรค์"

มีข่าวมาฝากครับ จากเว็บวารสารอ่าน เดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ มีเสวนาน่าสนใจมาก ๆ ลองหาเวลาไปดูนะครับ จัดในเมืองนี้เอง ใกล้ ๆ สนามหลวง
—-

ขอเชิญร่วมฟังซีรีย์เสวนา: อ่านความเป็นไทยในวัฒนธรรมการสร้างสรรค์

ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร ร่วมกับ วารสาร “อ่าน”
ขอเชิญร่วมฟังซีรีย์เสวนา

อ่านความเป็นไทยในวัฒนธรรมการสร้างสรรค์

“ความเป็นไทย” เป็นประเด็นสำคัญของวงวิชาการด้านการออกแบบในสังคมไทย คนทั่วไปต่างคาดหวังว่า งานสร้างสรรค์ที่คิดขึ้นโดย “นักออกแบบไทย” ควรจะต้องมี “ความเป็นไทย” เป็นองค์ประกอบเสมอ อย่างไรก็ตาม แม้สังคมจะสนใจเรื่องการสร้างความเป็นไทย แต่น่าแปลกที่การทำความเข้าใจอย่างจริงจังกลับมีปริมาณไม่มากนัก และที่มีอยู่ก็เป็นเพียงความพยายามหา “ความเป็นไทยสำเร็จรูป” เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำงานออกแบบอย่างฉาบฉวยมากกว่าที่จะศึกษาอย่างวิพากษ์วิจารณ์

ซีรีย์เสวนา “อ่านความเป็นไทยในวัฒนธรรมการสร้างสรรค์” เป็นความพยายามหนึ่งที่จะเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว โดยหวังจะเป็นเวทีที่กระตุ้นการมองอย่างลึกซึ้งและรู้เท่าทัน “ความเป็นไทย” ที่ดกดื่นและฉาบฉวยอยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน

ครั้งที่ 1: พุธที่ 4 ก.พ. 52
ความเป็นไทย: ทุนทางวัฒนธรรม มูลค่าเพิ่มในงานออกแบบ?

 • กิตติรัตน์ ปิติพาณิช – ผอ.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบ TCDC
 • ธนญชัย ศรศรีวิชัย – บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
 • ชาตรี ลดาลลิตสกุล – บริษัท ต้นศิลป์ สตูดิโอ
 • ชาตรี ประกิตนนทการ – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร ดำเนินการเสวนา

ครั้งที่ 2: พุธที่ 11 ก.พ. 52
ว่าด้วยความเป็นไทย ไม่ไทย และไทยๆ ในงานศิลปะและการออกแบบ

 • ประชา สุวีรานนท์ – เจ้าของคอลัมน์ ดีไซน์คัลเจอร์ มติชนสุดสัปดาห์
 • สุธี คุณาวิชยานนท์ – คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร
 • ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ – คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ดำเนินการเสวนา

ครั้งที่ 3: อังคารที่ 17 ก.พ. 52
ความเป็นไทย: กับดักจินตนาการ เพดานของการสร้างสรรค์?

 • ยุกติ มุกดาวิจิตร – คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
 • คำ ผกา – นักเขียนและคอลัมนิสต์
 • ชาตรี ประกิตนนทการ – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ศรัณย์ ทองปาน – วารสารเมืองโบราณ ดำเนินการเสวนา

ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (แผนที่)

เวลา 15.00-17.30 น.

สอบถามเพิ่มเติม:
ชาตรี ประกิตนนทการ
โทร 02-2215877 ต่อ 3152

ที่มา : เว็บไซต์วารสารอ่าน

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*