Tag Archives: ความเป็นไทย

[4,11,17 ก.พ.] เสวนา "อ่านความเป็นไทยในวัฒนธรรมการสร้างสรรค์"

มีข่าวมาฝากครับ จากเว็บวารสารอ่าน เดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ มีเสวนาน่าสนใจมาก ๆ ลองหาเวลาไปดูนะครับ จัดในเมืองนี้เอง ใกล้ ๆ สนามหลวง —- ขอเชิญร่วมฟังซีรีย์เสวนา: อ่านความเป็นไทยในวัฒนธรรมการสร้างสรรค์ ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร ร่วมกับ วารสาร “อ่าน” ขอเชิญร่วมฟังซีรีย์เสวนา อ่านความเป็นไทยในวัฒนธรรมการสร้างสรรค์ “ความเป็นไทย” เป็นประเด็นสำคัญของวงวิชาการด้านการออกแบบในสังคมไทย คนทั่วไปต่างคาดหวังว่า งานสร้างสรรค์ที่คิดขึ้นโดย “นักออกแบบไทย” ควรจะต้องมี “ความเป็นไทย” เป็นองค์ประกอบเสมอ อย่างไรก็ตาม แม้สังคมจะสนใจเรื่องการสร้างความเป็นไทย แต่น่าแปลกที่การทำความเข้าใจอย่างจริงจังกลับมีปริมาณไม่มากนัก และที่มีอยู่ก็เป็นเพียงความพยายามหา “ความเป็นไทยสำเร็จรูป” เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำงานออกแบบอย่างฉาบฉวยมากกว่าที่จะศึกษาอย่างวิพากษ์วิจารณ์ ซีรีย์เสวนา “อ่านความเป็นไทยในวัฒนธรรมการสร้างสรรค์” เป็นความพยายามหนึ่งที่จะเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว โดยหวังจะเป็นเวทีที่กระตุ้นการมองอย่างลึกซึ้งและรู้เท่าทัน “ความเป็นไทย” ที่ดกดื่นและฉาบฉวยอยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน ครั้งที่ 1: พุธที่ 4 ก.พ. 52 ความเป็นไทย: ทุนทางวัฒนธรรม มูลค่าเพิ่มในงานออกแบบ? กิตติรัตน์ ปิติพาณิช – ผอ.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบ TCDC [...]