Tag Archives: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[2 ก.พ.] บรรยายพิเศษ "ภาษากับการเมือง"

ข่าวมาฝากอีกแล้ว ในโอกาสที่ อ.ธีรยุทธ บุญมี ออกหนังสือใหม่สองเล่ม คือ “มิเชล ฟูโกต์” และ “การปฏิวัติสัญศาสตร์ของโซซูร์ เส้นทางสู่โพสต์โมเดอร์นิสม์” ก็จะมีการบรรยายพิเศษวันที่ 2 ก.พ. นี้ครับ ที่คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ใครสนใจก็เชิญนะครับ —- ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ภาษากับการเมือง” โดย ธีรยุทธ บุญมี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ห้อง 301 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์