Tag Archives: presentation

สไลด์จากงานรี้ดแคมป์

สไลด์จำนวนหนึ่งที่ผู้ร่วมงาน อัปโหลดไว้ที่ SlideShare ครับ (ติดป้าย “readcamp”) ใครมีสไลด์หรือเอกสารอะไร ลองเอาขึ้นเว็บนะครับ ถ้าเป็นสไลด์ ที่ SlideShare ก็สะดวก หรือถ้าเป็นเอกสาร จะลองที่ Scribd ก็ได้ครับ บริการพวกนี้ช่วยให้เราแปะเอกสาร/สไลด์ลงบนบล็อกของเรา โดยผู้ที่เข้ามาอ่านบล็อกสามารถอ่านได้ทันที โดยไม่ต้องกดดาวน์โหลดครับ